రాజ్యాంగాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. రాజ్యాంగం యొక్క బహువచన రూపం.