లంజాముండలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. లంజాముండ యొక్క బహువచన రూపం.