లక్ష్మీవారం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. లక్ష్మీవారము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.