వాడుకరి:OctraBot

విక్షనరీ నుండి

హ్హ్హ్జెక్ల్సీజెక్