వాయు నియమాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాయు నియమము యొక్క బహువచన రూపం.