విక్షనరీ:ఇసుకపెట్టె

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రయోగశాల Attract: ఆకర్షించు, ఆకట్టుకొను