విత్తనాలు

విక్షనరీ నుండి
  1. విత్తనము యొక్క బహువచన రూపం.