వినోదములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వినోదము యొక్క బహువచన రూపం.