విసనకర్రలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. విసనకర్ర యొక్క బహువచన రూపం.