వెంట్రుకలు

విక్షనరీ నుండి
  1. వెంట్రుక యొక్క బహువచన రూపం.