వ్యతిరేక పదాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. ఆస్తి*అప్పు
 2. దయ*నిర్దయ
 3. సన్మానం*అవమానము
 4. అబిమానం*దురభిమానం
 5. సుముఖత*విముఖత
 6. అక్షరాశ్యులు*నిరక్షరాశ్యులు
 7. కష్టం*సుఖం
 8. పైన*కింద
 9. వినోదం*విషాదం
 10. క్రమము*అక్రమము
 11. సకాలం*అకాలం