వ్యాపారములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వ్యాపారము యొక్క బహువచన రూపం.