వ్యాపారములు

విక్షనరీ నుండి
  1. వ్యాపారము యొక్క బహువచన రూపం.