వ్యాపారాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. వ్యాపారం యొక్క బహువచన రూపం.