శతాబ్దములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. శతాబ్దము యొక్క బహువచన రూపం.