శతాబ్దాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. శతాబ్దం యొక్క బహువచన రూపం.