శత్రువులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. శత్రువు యొక్క బహువచన రూపం.