సంక్రమణము

విక్షనరీ నుండి
  • సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోనికి ప్రవేశించుట
  • చక్కఁగా నడచుట
  • ఆక్రమించుట

దాటుట

ఇతర వాడుకలు[<small>మార్చు</small>]

మకర సంక్రమణం :- సూర్యుడు మకర రాశిలోనికి ప్రవేశించుట