సంవత్సరములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సంవత్సరము యొక్క బహువచన రూపం.