సంవత్సరాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సంవత్సరం యొక్క బహువచన రూపం.