సకశేరుకాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సకశేరుకం యొక్క బహువచన రూపం.