సామంత రాజులు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సామంతరాజు యొక్క బహువచన రూపం.