సిద్ధాంతం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సిద్ధాంతము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.