సిపాయిలు

From విక్షనరీ
Jump to navigation Jump to search

సిపాయి యొక్క బహువచన రూపం.