స్త్రీలింగం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. స్త్రీలింగము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.