స్త్రీలింగములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. స్త్రీలింగము యొక్క బహువచన రూపం.