హిమాలయములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. హిమాలయము యొక్క బహువచన రూపం.