Jump to content

close

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1]

[<small>మార్చు</small>]

విశేషణం, ఇరుకైన, బిగువుగా వుండే, యిబ్బందిగా వుండే.

 • they were in closediscourse బహు ఆదరముగా మాట్లాడుతూ వుండిరి.
 • a close fight చెయ్యి చెయ్యి కలిసినయుద్ధము, ముష్టి యుద్ధము.
 • close friendship అతి స్నేహము.
 • close connection పొందిక.
 • closewoven తరుచుగావుండే.
 • close writing యిమిడికగా వుండే వ్రాలు.
 • a close translation మాటకుమాటగా చేసిన భాషాంతరము.
 • a close dress బిగువుగా వుండే వుడుపు.
 • closeconfinement నిర్బంధమైన కయిదు.
 • close prisoner నిర్బందమైన పారాలో వుండేవాడు.
 • a close cover బిగువుగా వుండే గవిసెన.
 • without air ఉక్కగా వుండే, ఉమ్మదముగా వుండే.
 • a close spot దారి లేని స్థలము, దోవ డొంక లేని స్థలము.
 • a close alley యిరుకుగా వుండే ముట్టుసందు.
 • he was so close he would not say a word వాడు తొణకని వాడు గనక నోరు తెరవడు.
 • he was so close he would not give a penny వాడు లోభి గనుక వొక కాసైనా యివ్వడు.
 • a close holiday అవస్యమైన పండుగ దినము.

క్రియా విశేషణం, దగ్గెర, సమీపమందు, చేర్పున యిరుకుగా, మరుగుగా, ఖండింపుగా.

 • they sat close యిరకాటముగా కూర్చుండినారు.
 • the mob was very close గుంపు కిక్కిరుసుకొని వుండెను.
 • he is close at his studies బహు శ్రద్ధగా చదువుతాడు.
 • they passed close along the wall ఆ గోడ చేర్పున పోయినారు.
 • close by చేర్పున, సమీపమందు.
 • his house is close by.
 • వాడి యిల్లు సమీపములో వున్నది.
 • to keep close దాగి వుండుట, దాచి పెట్టుట.
 • they kept close to me నా పక్కన వుండినారు.
 • they kept this marriage very close యీ పెండ్లిని బహుగుప్తముగా వుంచినారు.
 • you must keep close for a few days కొన్నాళ్లు దాగి వుండవలసినది.
 • was the door close or, open ? తలుపు మూసి వుండెనా తెరిచి వుండెనా.

నామవాచకం, s, conclusion అంత్యము, ఆశ్వాస గర్భము.

 • at the close కడాపట.
 • at the close of the month నెలసరికి.
 • at the close of life ఆయుస్సు తీరేటప్పటికి.
 • to come to a close తీరుట, ముగియుట, సమాప్తి యౌట.
 • when the business came to a close పని తీరేటప్పటికి.
 • to bring to a close ముగించుట, సమాప్తి చేసుట.
 • when the work drew to a close పని ముగియ వచ్చేటప్పటికి or enclosure ఆవరణము, పెరడు.

క్రియ, నామవాచకం, మూసుకొనుట, ముకుళించుకొనుట, ముగుసుట, సమ్మతించుట,వొప్పుట, కలుసుట, కలుసుకొనుట.

 • the enemy closed upon him శత్రువులు వాడిపై బడ్డారు, దూరినారు.
 • when the wound closed గాయము ఆరినప్పుడు, పూడినప్పుడు.
 • he closed up to me వాడు నాతో కలుసుకొన్నాడు.
 • to close with సమ్మతించుట.
 • he closed with the offer ఆ మనివికి సమ్మతించినాడు.
 • the robbers closed in with me దొంగలు నా మీదికి కవిసినారు.
 • closing or half shut ముకుళితమైన.
 • the closing ceremony క్రియాంతము,నాగవల్లి.

క్రియ, విశేషణం, మూసుట, ముగించుట.

 • he closed his book పుస్తకమునుమూసినాడు, కట్టినాడు.
 • he closed the umbrella గొడుగును మడిచినాడు.
 • to close a volume పుస్తకమును మడుచుట.
 • or finish a book పుస్తకాన్ని ముగించుట.
 • this marriage closes the story యీ పెండ్లితో కధ ముగుస్తున్నది.
 • he closed his accounts లెక్క తీర్పు చేసినాడు.
 • Before the bargain was closed బేరముకుదరకమునుపే.
 • when the pleadings are closed వాది ప్రతివాదులు చెప్పడముతీరిన తరువాత.
 • closing his hands in homage అంజలి బద్ధుడై.
 • he closed his fist చెయ్యి ముడుచుకొన్నాడు.
 • the hour for closing the post టప్పాలు కట్టే సమయము.

మూలాలు వనరులు

[<small>మార్చు</small>]
 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=close&oldid=926515" నుండి వెలికితీశారు