false

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియా విశేషణం, తప్పుగా.

విశేషణం, తప్పైన, అబద్ధమైన, అప్రామాణికమైన, మాయమైన, మోసమైన.

 • కృత్రిమమైన, బూటకమైన, వుత్త, వట్టి.
 • a false man, a false woman or afalse theif ద్రోహి, పాపి.
 • a false bond తప్పు పత్రము.
 • false weights తప్పుగుండ్లు, తప్పుకట్ల.
 • a false answer తప్పు వుత్తరము.
 • a false oath అపసత్యము.
 • false step పిచ్చి ఆలోచన.
 • false or misplaces benevolence పిచ్చిదయ, అవివేకముగాచేసిన దయ, అనుగ్రహము చేయరాని విషయమందు చేసిన అనుగ్రహము.
 • this is a false experiment for it proves nothing యిది తప్పు పరిక్ష యేలనంటే యిందుచేత వొకటిన్ను తేలదు.
 • false appetite దొంగ ఆకలి.
 • or groundless నిరాధారమైన.
 • a false criticism or groundless objection దురాక్షేపణ.
 • a false charge తప్పు వ్యాజ్యము, అభాండము.
 • a false charge in an account అన్యాయముగా కట్టినపద్దు.
 • false friendship కపటస్నేహము.
 • false tear నీలియేడ్చు.
 • false a imprisonment నిష్కారణముగా ఖైదులో పెట్టడము.
 • he brought an action against them for false imprisonmentవాండ్లను నిష్కారణముగా ఖైదులో పెట్టినందున గురించి వ్యాజ్యము తెచ్చినాడు.
 • false Logic కుతర్కము.
 • a false man అప్రామాణికుడు.
 • a false note in music అపస్వరము.
 • false or delusive pleasures నశ్వరమైన సుఖము.
 • In fever we fella false exhilaration జ్వరములో వొక పిచ్చివుల్లాసము వస్తున్నది.
 • false shame నిష్కారణమైన సిగ్గు, నిరర్ధకమైన సిగ్గు.
 • a false conclusion తప్పుగా భావించుకోవడము, తప్పువూహ.
 • false oarsimony పిచ్చి పోణిమి.
 • a false pearl కూటిముత్యము, చిప్ప ముత్యము, మాయ ముత్యము.
 • false signification or inference అపార్థము.
 • false spelling తప్పుగుణితము.
 • a false door చూపుకు తలుపువలె వుండేటిది.
 • a false diamond తరుపు, తోరమల్లి.
 • false coral మాయపగడము, లక్కపగడము, మంటి పగడము.
 • false emerald మందాళిపచ్చ, గాజుపచ్చ.
 • or additional or not natural as false hair దొంగ వెంట్రుకలు, సవరము.
 • false teeth మారు పండ్లు, పెట్టుకున్న పండ్లు.
 • a false eye మారు కన్ను, కట్టుకొన్న కన్ను.
 • the true ribs పక్క యెముకలు.
 • the false ribs పక్క యెముకలకు అడుగునవాటితో చేరినట్టు వుండే సన్న యెముకలు.
 • a false key of pocklock పెట్టెలనుతెరిచేకమ్మి, మారు తాళము.
 • shifting or temporary అనిత్యమైన, తాత్కాలిక.
 • thus the false bottom of a ship వాడ అడుగు తట్టుకు వేసివుండే పై పొర.
 • the box had a false bottom యీ పెట్టెలో దొంగ అంతస్తు వుండినది.
 • the false skin పీతోలు.
 • the false cover of a book పుస్తకమునకు పైన వేసిన కాగితము.
 • a false ground or quicksand దొంగ యిసుక, అడుగుపెట్టితే లోనికిదించుకొనిపొయ్య యిసుక.
 • a false moon (or a thing that looked like a moon ) కపటేందు.
 • false quantity is prosody చంధోభంగము, అనగా లఘువుకు బదులుగా గురువును పెట్టడము.
 • a false meteor పడిపొయ్యే చుక్క , అనగా క్షణభంగురమైనది.
 • false grammar వ్యాకరణము విరోధము లక్షణ విరుద్ధము. In 2 cor.XI.26.
 • వేషధారి.A+.కల్పిత. C+. అబద్ధపు. P+.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=false&oldid=931081" నుండి వెలికితీశారు