Jump to content

half

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియా విశేషణం, అరవాసి, సగము మట్టుకు.

 • this is of ten expressed by uniting an affirmative and negative verb as stated in the Telugu Grammar.
 • Thus, it is half done తీరీతీరక వున్నది.
 • he is half dead చచ్చీ చావనివాడై వున్నాడు.
 • half and half ruined సగానికి సగము చెడిపోయినది.
 • it was half and half visible అది చూచాయగా అగుపడ్డది, లీలగా అగుపడ్డది.
 • he half cocked the gun తుపాకి గుర్రమును వొకమెట్టు వెనక్కు యీడ్చినాడు.
 • half boiled వుడికీ వుడకకవుండే, ననబాయిగావుండే.
 • half broken తెగీ తెగని, తునిగీతునగని, పగిలీపగలని,విరిగీ విరగని.
 • half built కట్టీకట్టని.
 • half closed తలుపు వారవాకిలిగా వుండినది.
 • half dead కొనప్రాణముతోవుండే, జీవచ్ఛవమైన.
 • half finished కొరగావుండే, తీరీతీరని.
 • half grown యెదిగీయెదగని, పసి.
 • half ripe దోర.
 • half seas over (Johnson) మయకముగా, లాగిరిగా.
 • he was half seas over వాడు కొంచెము తాగి వుండినాడు, మయకముగా వుండినాడు.
 • half seen లీలగా అగుపడ్డ.
 • he is half starved వాడికి ఆకలి చెవులు మూసుకొనిపోతున్నది.
 • half witted చపలచిత్తుడైన, చలచిత్తుడైన.

నామవాచకం, s, and adj. సగము, అర.

 • both halves are spoiled రెండు సగములుచెడిపోయినవి.
 • four and a half నాలుగున్నర.
 • half fanam అడ్డగ.
 • half pagoda మాడ,అరవరహా.
 • half penny యింగ్లీషు పైసా.
 • plu.
 • half pence యింగ్లీషు పైసాలు.
 • half rupee అర్ధ రూపాయి.
 • half a dozen ఆరు.
 • half a dozen people have seen this దీన్నినలుగురూ చూచి వున్నారు.
 • పదిమందీ చూచి వున్నారు.
 • half days work వొక పూటపని.
 • ahalf hundred అనగా యాభై, యాభైమంది.
 • halfas much again సగానికి సగమధికము, యింకాసగమధికము.
 • half blindness మందదృష్టి చత్వారము.
 • half blood సవతి సంబంధము.
 • she is mysister by the half blood నా సవతి తల్లి కూతురు.
 • half brother సవతి తల్లికొడుకు.
 • this is longer by half యిది వొకటికి వొకటిన్నరంత నిడివిగా వున్నది.
 • he told the story by halves కొంత చెప్పి కొంత మానినాడు.
 • half caste పరంగివాడు.
 • Regarding this word See Asiatic Journal 1823 page 445.
 • half faced సందిగ్ధమైనడోలాయమానమైన, దిక్కుమాలిన.
 • half faced friendship పై స్నేహము.
 • half guineaఅరగిన్ని, సుమారు half'half రూపాయలకుమారే బంగారు నాణ్యము.
 • half length (a picture orstature) ప్రతిమ అనగా శిరస్శునుంచి నడుముదాకా వుండే ప్రతిమ.
 • I have half amind to go here అక్కడికి నాకు పోదామా యని వున్నది, నాకు అక్కడికి పోవడానకు అరమనసుగా వున్నది.
 • half moon అర్థచంద్రుడు.
 • his better half భార్య.
 • her better half భర్త.
 • he and his better half వాడు వాడి పెండ్లాము.
 • half pay వొక విధమైన పించను.
 • half pint కాలుబుడ్డి.
 • half span లొడితెడు, బెత్తెడు.
 • half sword చెయికత్తి.
 • half way సగము దూరము.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=half&oldid=933500" నుండి వెలికితీశారు