have

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

 • (file)

  క్రియ, విశేషణం, కలిగివుండుట.

  • this is generally expressed by వుండుట.
  • to be, governed by a dative : thus, He has two sons వాడికి యిద్దరుకొడుకులున్నారు.
  • one who has two sons యిద్దరు కొడుకులు గలవాడు.
  • I have it అదినాకు వున్నది, నాకు చిక్కినది, నా వద్ద వున్నది.
  • I have it not నా వద్ద లేదు.
  • I have occasion to go there నాకు అక్కడికి పోవలసి వున్నది.
  • I have some business with you నీతో నాకు కొంచెము పని వున్నది.
  • he has sense వాడికి తెలివి వున్నది.
  • he has no sense వాడికి తెలివి లేదు.
  • I have no servant here యిక్కడ నాకు పనివాడు లేడు.
  • I have no leisure to go పోవడానకు నాకు సావుకాశము లేదు.
  • I have it by me అది నా వద్ద వున్నది.
  • a man likely to have that book ఆ పుస్తకము వుండ తగినవాడు, ఆ పుస్తకమును కలిగివుండవలసినవాడు.
  • he had tears in his eyes కండ్ల నీళ్లు పెట్టుకొన్నాడు.
  • he has a fever వాడికి జ్వరము తగిలినది.
  • she has a child దానికి వొక బిడ్డ వున్నది.
  • she has had a child but it is dead అది బిడ్డను కన్నది అయితే ఆ బిడ్డ పోయినది.
  • she had a child four months ago నాలుగు నెలల కిందట అది బిడ్డను కన్నది.
  • In God we live and move and have our being మనము జీవించడము, మెలగడము, వుండడము దేవుని యందు.
  • he who has nothing shall receive nothing వకటీ లేని వానికి వకటిన్నీ దొరకదు.
  • I will not have this యిది నాకు వద్దు.
  • will you have this ? యిది నీకు కావలెనా.
  • Brick is to be had here యిటికలు యిక్కడ దొరుకుతవి.
  • they will have his life వాడి ప్రాణమును పుచ్చుకొంటారు.
  • we had a wet night రాత్రి వాన కురిసినది.
  • you may have the house for 100 rupees నీవు ఆ యిల్లు నూరు రూపాయీలకు కొనవచ్చును.
  • I had this money from him అతని వద్ద నుంచి యీ రూకలను తెచ్చుకొన్నాను.
  • I had a letter from her దాని వద్ద నుంచి జాబు వచ్చినది.
  • have you had your dinner ? భోజనము చేసినావా.
  • what would you have ? నీవు కోరే దేమి.
  • what would you have from me ? నన్నుంచి నీ కేమి కావలసివున్నది.
  • they will not let you have it దాన్ని నీకు దొరకనివ్వరు.
  • have is often the sign of the causal voice; thus; I had it brought తెప్పిస్తిని.
  • I had a letter written జాబు వ్రాయించినాను.
  • I had it woven నేయించినాను.
  • I had it weighed తూపించినాను.
  • Iwould have you go and tell him this నీవు పోయి అతనితో చెప్పవలసినది.
  • I wouldnot have you think so నీవు అట్లా యెంచరాదు.
  • I would have you to know this iswrong యిది కారానిది సుమీ.
  • this has nothing to do with it అందుకు యిందుకుసమ్మంధము లేదు, యిది యెక్కడ అది యెక్కడ.
  • you must have your wits about youజాగ్రతగా వుండు.
  • you must have patience నీకు వోర్పు వుండవలెను.
  • he will have it thatyou told him నీవు చెప్పినావని సాధిస్తాడు.
  • they had him in honour వాణ్నిగౌరవముగా విచారించినారు.
  • they had him in contempt వాణ్ని అలక్ష్యము చేసినారు.
  • I have now to pay the money ఆ రూకలు నేను యిప్పుడు చెల్లించవలసివచ్చినది.
  • theyhad him up into the castle అతణ్ని కోటలోకి తీసుకొని పోయినారు.
  • he had his will of her or he had to do with her దానితో పోయినాడు.
  • have done ! అంతమట్టుకు చాలించు.
  • have at you ! భద్రము, కత్తి దూసుకొని వొకడి మీదికి పొయ్యేటప్పుడు చెప్పేమాట.
  • Have a care ! జాగ్రత కలిగి వుండు, భద్రము.
  • had it not been for him I should have died అతడు లేకపోతే నేను చత్తును.
  • had he come I would have paid them అతను వచ్చివుంటే నేను యిచ్చివుందును.
  • Rumour has it that they are descended from him వాండ్లు అతని సంతతి యని వదంతి కలదు.
  • I have to deal with a great rogue నాకు వక క్షుద్రుడితో వ్యాపారము చేయవలసివచ్చినది.
  • I had ratherdie than do so అట్లా చేయడము కంటే నేను చావడము మేలు.
  • I had rather pay the money myself ఆ రూకలు నేనే యిస్తేవాసి.
  • he had the worst of it వోడినాడు.
  • he had the best of it జయించినాడు.

  మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

  1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=have&oldid=933699" నుండి వెలికితీశారు