master

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

విశేషణం, principal ముఖ్యమైన.

 • This is a master grievance (Wellington) అతివ్యాకులము.

నామవాచకం, s, యజమానుడు, దొర, ప్రభువు, నాయకుడు, యేలవాడు.

 • the master of the land ఆ నేలకు సొంతగాడు.
 • an appellation of respect గారు అన్నట్టు పేరుకు ముందరవచ్చే మర్యాద శబ్దము.
 • or teacher ఉపాధ్యాయులు, గురువు.
 • a dancing master నట్టువుడు.
 • a fencing master సామునేర్పేవాడు.
 • (or sound scholar) a master of English యింగ్లీషులో పూర్ణుడు, యింగ్లీషులో పండితుడు.
 • an English master యింగ్లీషుభాష నేర్పేవాడు,పండితుడు, పూర్ణుడు.
 • Is your master at home? No మీ దొర యింట్లో వున్నాడా,లేడు.
 • you will soon be master of this language యిందులో శీఘ్రముగా పండితుడవు అవుతావు.
 • Musulmans were that time masters అప్పుడు తురకలు దొరలుగా వుండినారు.
 • he is now master of Tamil వాడు యిప్పుడు అరవములో పూర్ణుడైవున్నాడు.
 • they struggled for some time and at last he was master వాండ్లు కొంత సేపు పోరాడినారు తుదకు వీడు గెలిసిననాడు.
 • a mastercarpenter వడ్లమేస్త్రి.
 • when he became master of the property ఆయాస్తి అతనికి స్వాధీనమైన తరువాత.
 • that horse is master of my weight ఆ గుర్రమునన్ను మోయగలదు.
 • he made himself master of the language ఆ భాషను సాధించినాడు.
 • he is his own master వాడు స్వతంత్రుడు.
 • works of the ancient masters or painters పూర్వీకపు శాస్త్రజ్ఙుల పని, అనగా దివ్యమైనపనులు.
 • master of arts శాస్త్రి, అన్నట్టు, యిది వొక పట్టము,అనగా విద్యా నిర్వాహాకుడు, పండితుడు.
 • master of the ceremonies పెత్తనగాడు.
 • the master key అన్ని బీగాలకున్ను సరిపడే తాళముచెవి.
 • this grammar is a master key to the language ఆ భాషకు యీ వ్యాకరణ గ్రంథము సర్వపయోగకరముగా వున్నది, అనగా అన్ని విధాల వుపయోగిస్తున్నది.
 • this was his master devise to ruin them వాండ్లను చెరపడానకై చేసిన ముఖ్యమైన యుక్తి.
 • Master అనే శబ్ధము నీచులవిషయమందున్ను ప్రయోగించడము కద్దు, యేలాగంటే, I say master can you make a chair for me? ఒరే అన్నా నాకు వొక కురిచి చేసియిస్తావా.
 • master' గురు A+ ఉపదేశకుడు. P+. బోధకుడు.
 • Master Ellis (మాస్తరెల్లిస్) అంటే యెల్లిస్ అనే చిన్నవాడు.
 • Mr. (Mister) Ellis (మిస్తరిల్లిస్) అంటే యెల్లిస్ దొరగారు, ఉచ్చారణలో యింత అర్థభేదమున్నది గనక యెల్లిస్ దౌరగారు అనవలసినప్పుడు Master Ellis మాస్తరెల్లిస్ అంటే యెగతాళిగా వుంటున్నది.
 • సాధిమచుట, జయించుట.
 • he mastered Engligh యింగ్లీషు విద్యను సాధించినాడు.
 • they mastered the town ఆ పట్టణమును జయించినారు.
 • he mastered his passions కామక్రోధాదులను అణిచినాడు.
 • the sword was solong that I could not master it.
 • కత్తి పొడుగాటిది గనుక తిప్పలేక పోతిని.

నామవాచకం, s, a cetain officer under the captain in the navy వాడ పెద్ద.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=master&oldid=937643" నుండి వెలికితీశారు