open

విక్షనరీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, విశేషణం, తెరుచుట, విచ్చుట, ఆరంభించుట.

 • he opened the doorతలుపు తీసినాడు.
 • In this garden he opened a well యీ తోటలో బావితవ్వినాడు.
 • he opened the the letter జాబును విచ్చినాడు.
 • to open amine గని తవ్వడానికి మొదలు పెట్టుట.
 • he opened the cocoanut టెంకాయను పగలకొట్టినాడు.
 • he opened the soil తవ్వినాడు,దున్నినాడు.
 • this medicine opened the bowels యీ మందుచేత బేదిఅయినది.
 • the sun opens the flower సూర్యుడు పుష్పములనువికసింపచేస్తాడు.
 • I did not open my lips నేను నోరు తెరవలేదు.
 • heopened a shop అంగడి పెట్టినాడు.
 • he opened the matter to me ఆసంగతిని నాకు సమర్మకముగా చేసినాడు.
 • he opened a head in the accout for this ఆ లెక్కలో యీపద్దు కట్టడానకు ఆరంభమువ్రాసినాడు.
 • he opened a path through this forest యీ అడవిలోవౌకదారి చేసినాడు.
 • the surgeon opened the head and then the bodyవైద్యుడు తలకోసి చూచి తర్వాత కడుపును కోసి చూచినాడు.
 • my eyes are opened కృత్రిమము తెలుసుకొన్నాను, నాకు బుద్ధి వచ్చినది, నాకువివేకము వచ్చినది.

క్రియ, నామవాచకం, తెరుచుకొనుట, వికసించుట, విచ్చుట.

 • the flowersopened పుష్పములు వికసించినవి.
 • the box will not open ఆ పెట్టెతెరవకూడలేదు.
 • the ground opened in chinks ఆ నేల బీటికలు బాసినది.
 • The school opened last year ఆ పల్లె కూటము పోయిన సంవత్సరముపెట్టబడ్దవి.
 • when the guns opened uypon us మామీద గుండ్లువేయడనమునకు ఆరంభమైనప్పుడు.

విశేషణం, తెరిచి వుండే, తెరిచిన, విచ్చిన, వికసించిన.

 • an openconfession బాహాటముగా వౌప్పుకోవడము.
 • they broke open the doorతలుపును పగలకొట్టి తెరిచినారు.
 • an open jar ముయ్యనిజాడి.
 • an open letter లకోటాలేని జాబు.
 • an open place బట్టబయిలు.
 • an open boat పై కప్పులేనిపడవ.
 • the law is open to alll పోయిన సుఖముగా ఫిర్యాదుచేసుకోవచ్చును, విచారించేటందుకు దివాణం వారు సిద్ధముగావున్నారు.
 • he slept in the open air బయలులో పండుకొన్నాడు.
 • an opengarden వెలుగులేని తోట.
 • he left it open దాన్ని మూయలేదు.
 • there was no open war బాహాటమైన జగడము లేదు.
 • they came to an open ruptureబయిటపడి జగడము చేయసాగిరి.
 • the question is open to reconsideration ఆ సంగతిని మళ్ళీ ఆలోచించడానకు వౌక ఆటంకమున్నులేదు.
 • the decree is open to appeal ఆ తీర్పుమీద అప్పీలుచేసుకోవడానకు అడ్డిలేదు.
 • the jury returned an open verdict"Found dead" చచ్చిపడివుండి చిక్కినాడని జూరీలు మొత్తముగా చెప్పినారు.
 • an open hearted man నిష్కపటి.
 • an open handed man ఉదారి.
 • he received them with an open countenance పోయిన వాండ్లనుప్రసన్నముగా సన్మానించినాడు.
 • he received them with open arms వాండ్లను అత్యుల్లాసముగా సన్మానించినాడు, బహుప్రీతి చేశినాడు.
 • he did it with his eyes open రాబౌయ్యే గతి తెలిసివుండే చేసినాడు.
 • he kept the door open వాకిలి మూయక విండినాడు, తలుపుతెరిచిపెట్టినాడు.
 • In this open weather యిట్లా తెరవగా వుండేకాలమందు.
 • to lay open తెరిచిపెట్టుట.
 • he laid the matter open to meఆ సంగతిని నాకు తెలియక చేసినాడు.
 • the surgeion laid the woundopen ఆ పుంటిని సత్రము చేసినాడు.
 • open texture of cloth వెలితిగాopen వుండే నేత.
 • open with interstices like a net జల్లెడ కంతలుగాopen వుండే the account is still open ఆ లెక్కయింకా తీరలేదు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"http://te.wiktionary.org/w/index.php?title=open&oldid=688042" నుండి వెలికితీశారు