point

విక్షనరీ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

నామవాచకం, s, మొన,కొన, అగ్రము,బిందువు.

  • a steel point for engraving పోగర.
  • the very point కొట్టకొన.
  • but now to the point మెట్టకు ముఖ్యమేమంటే.
  • the troops landed at the point తండుకొస భూమిలో దిగినది, కొసభూమి యనగా సముద్రములో నాలికవలెపోయివుండే భూమి, రావి ఆకు కొనవలె వుండే భూమి.
  • matter విషయము, ప్రమేయముసంగతి.
  • regarding this point యీ విషయమును గురించి.
  • this is a very important pointయిది అతి ముఖ్యమైన విషయము.
  • this is the great point యిది ముఖ్యము.
  • this is no great point యిది వొక అతిశయము కాదు.
  • he saw the matter in another point of view అతనికి వేరే విధముగా తోచినది.
  • in a legal point of view ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారముగా.
  • I do not see the point of this verse యీ పద్యము యొక్క కిటుకు నాకు తెలియదు.
  • I will make a point of doing this నేను దీన్ని అవస్యము చేస్తున్నాను.
  • I wish you will come to the point పరిష్కారముగా చెప్పు.
  • a point of time నిమిషము.
  • just at that point I arrived ఆ సమయానికి వస్తిని.
  • in point of fact మెట్టుకు.
  • this is a case in point యిదిసరియైన వుదాహరణము.
  • this is a quotation in point యిది తగిన వుదాహరణము.
  • the pointof honour మాసము.
  • they consider it a point of honour never to surrender their arms ఖడ్గనష్టము మాన నష్టమని అనుకొంటారు none.
  • equal him in point of learning విద్యావిషయములో వాడికి యెవడు యీడు లేదు.
  • he was at the point of death వాడు చచ్చేగతిగా వుండినాడు,వానికి కాలము ముగిసినది.
  • I was on the point of telling him వాడితో చెప్పక తప్పినాను.
  • a cow on the point of calving యీనమోపుదలగా వుండే ఆవు.
  • he was armed at all point s వాడు ఆయుధసన్నద్ధుడై వుండెను.
  • he carried his point జయించినాడు, గెలిచినాడు.
  • a mathematical point బిందుdiacritical points used in Persian ఫార్సీ భాషలో అక్షరమునకు కింద మీదవేసే అకార, ఉకారాది సంజ్ఞలుగా వుండే చుక్కలు.
  • every point was properly guardedఆయా స్థలములో బందోబస్తుగా పారా పెట్టి వుండెను.
  • the eight points of the compassఅష్టదిక్కులు.
  • the intermediate eight points E. N. E. &c..
  • విదిక్కులు.
  • a string with a tag దూర్చడానికి సులభముగా మొనకు సీసపుకూచి గొట్టము వేసిన తాడు.
  • Point blank స్పష్టముగా, సరిగ్గా.

క్రియ, విశేషణం, చూపుట.

  • he pointed his finger at them వాండ్లను వేలితో చూపినాడు.
  • he pointed the gun at the fort ఆ ఫిరంగిని కోటకు సూటిగా పెట్టినాడు.
  • or sharpen వాడి చేసుట పదును పెట్టుట కూచిగా చెక్కుట.
  • he pointd the stakeఆ వాసమును కూచిగా చెక్కినాడు.
  • he pointed out the difference భేదమును చూపినాడు.
  • I will point out another way వేరే వుపాయము చెప్పుతాను.

క్రియ, నామవాచకం, చూపుట.

  • this points north wards యిది వుత్తరాభిముఖముగా వున్నది.
  • that leaves point upwards ఆ యాకులపై మొనలుగా వున్నవి.
  • as a dog doesవేటలో కుక్క కొన్ని పక్షులను చూపుట.
  • they pointed at him వాణ్ని వేలితో చూపినారు.
  • this expression points at you యిది నిన్ను వుద్దేశించి చెప్పిన మాట.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

  1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=point&oldid=754588" నుండి వెలికితీశారు