point

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

నామవాచకం, s, మొన,కొన, అగ్రము,బిందువు.

 • a steel point for engraving పోగర.
 • the very point కొట్టకొన.
 • but now to the point మెట్టకు ముఖ్యమేమంటే.
 • the troops landed at the point తండుకొస భూమిలో దిగినది, కొసభూమి యనగా సముద్రములో నాలికవలెపోయివుండే భూమి, రావి ఆకు కొనవలె వుండే భూమి.
 • matter విషయము, ప్రమేయముసంగతి.
 • regarding this point యీ విషయమును గురించి.
 • this is a very important pointయిది అతి ముఖ్యమైన విషయము.
 • this is the great point యిది ముఖ్యము.
 • this is no great point యిది వొక అతిశయము కాదు.
 • he saw the matter in another point of view అతనికి వేరే విధముగా తోచినది.
 • in a legal point of view ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారముగా.
 • I do not see the point of this verse యీ పద్యము యొక్క కిటుకు నాకు తెలియదు.
 • I will make a point of doing this నేను దీన్ని అవస్యము చేస్తున్నాను.
 • I wish you will come to the point పరిష్కారముగా చెప్పు.
 • a point of time నిమిషము.
 • just at that point I arrived ఆ సమయానికి వస్తిని.
 • in point of fact మెట్టుకు.
 • this is a case in point యిదిసరియైన వుదాహరణము.
 • this is a quotation in point యిది తగిన వుదాహరణము.
 • the pointof honour మాసము.
 • they consider it a point of honour never to surrender their arms ఖడ్గనష్టము మాన నష్టమని అనుకొంటారు none.
 • equal him in point of learning విద్యావిషయములో వాడికి యెవడు యీడు లేదు.
 • he was at the point of death వాడు చచ్చేగతిగా వుండినాడు,వానికి కాలము ముగిసినది.
 • I was on the point of telling him వాడితో చెప్పక తప్పినాను.
 • a cow on the point of calving యీనమోపుదలగా వుండే ఆవు.
 • he was armed at all point s వాడు ఆయుధసన్నద్ధుడై వుండెను.
 • he carried his point జయించినాడు, గెలిచినాడు.
 • a mathematical point బిందుdiacritical points used in Persian ఫార్సీ భాషలో అక్షరమునకు కింద మీదవేసే అకార, ఉకారాది సంజ్ఞలుగా వుండే చుక్కలు.
 • every point was properly guardedఆయా స్థలములో బందోబస్తుగా పారా పెట్టి వుండెను.
 • the eight points of the compassఅష్టదిక్కులు.
 • the intermediate eight points E. N. E. &c..
 • విదిక్కులు.
 • a string with a tag దూర్చడానికి సులభముగా మొనకు సీసపుకూచి గొట్టము వేసిన తాడు.
 • Point blank స్పష్టముగా, సరిగ్గా.

క్రియ, విశేషణం, చూపుట.

 • he pointed his finger at them వాండ్లను వేలితో చూపినాడు.
 • he pointed the gun at the fort ఆ ఫిరంగిని కోటకు సూటిగా పెట్టినాడు.
 • or sharpen వాడి చేసుట పదును పెట్టుట కూచిగా చెక్కుట.
 • he pointd the stakeఆ వాసమును కూచిగా చెక్కినాడు.
 • he pointed out the difference భేదమును చూపినాడు.
 • I will point out another way వేరే వుపాయము చెప్పుతాను.

క్రియ, నామవాచకం, చూపుట.

 • this points north wards యిది వుత్తరాభిముఖముగా వున్నది.
 • that leaves point upwards ఆ యాకులపై మొనలుగా వున్నవి.
 • as a dog doesవేటలో కుక్క కొన్ని పక్షులను చూపుట.
 • they pointed at him వాణ్ని వేలితో చూపినారు.
 • this expression points at you యిది నిన్ను వుద్దేశించి చెప్పిన మాట.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=point&oldid=940733" నుండి వెలికితీశారు