అంకురారోపణం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అంకురారోపణము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.