అందితే తల, అందకపోతే కాళ్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search