అగ్నిపర్వతాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అగ్నిపర్వతం యొక్క బహువచన రూపం.