అధ్యాయములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అధ్యాయము యొక్క బహువచన రూపం.