ఈలువుగొను

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యాకరణ విశేషాలు[<small>మార్చు</small>]

భాషాభాగం

దే.అ.క్రి. / శబ్దవల్లవం/ అ.క్రి.

వ్యుత్పత్తి

అర్థ వివరణ[<small>మార్చు</small>]

మానము చెఱచు. రమించు. = ఆంధ్రశబ్దరత్నాకరము (చెలమచెర్ల రంగాచార్యులు) 1966
చెరచు. బలాత్కరించు.శుక. 2. ఈలుపు+కొను. ..... ఈలువు ... వావిళ్ల నిఘంటువు 1949

పదాలు[<small>మార్చు</small>]

నానార్థాలు
సంబంధిత పదాలు

ఈలువు

వ్యతిరేక పదాలు

పద ప్రయోగాలు[<small>మార్చు</small>]

మానము చెఱచు; రమించు. ..... "వ. ...కాందిశీకులైన వారల మీవారిం జూపెద మని తోడుకొని పోయి విజనస్థలంబుల నొడంబడకుండినఁ బుడమిం బడవైచి యీలువుగొని విడిచినం గ్రమ్మఱి తమ్ము నన్వేషించు నత్తమామలం గలసికొని తేలు గుట్టిన దొంగలంబోలె మెలంగు ముగ్ధాంగనలును..." శుక. ౨,ఆ. ౧౦.

అనువాదాలు[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు, వనరులు[<small>మార్చు</small>]