ఉత్సవములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఉత్సవము యొక్క బహువచన రూపం.