ఉపచారములు

విక్షనరీ నుండి
  1. ఉపచారము యొక్క బహువచన రూపం.