కీ బోర్డు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు కీ బోర్డు

తెలుగు కీ బోర్దులలో రకాలు[<small>మార్చు</small>]

తెలుగు అక్షరాల కీ బోర్డు[<small>మార్చు</small>]

దీనిలో ఇంగ్లీషు QWERTY కీ బోర్డు లో ఒక్కొక్క కీ (మీట) కి తెలుగు అక్షరము జత చేయబడివుంటుంది.
ఉదాహరణకి ఇన్‌స్క్రిప్టు లో y అక్షరము బ తో జతచేయబడి, h అక్షరము పతో జతచేయబడి వున్నాయి. ఇంగ్లీషు అక్షరం ఉఛ్ఛారణకు జతచేయబడిన తెలుగు అక్షరం ఉఛ్ఛారణకు పొంతన లేదు. అందువలన ఇంగ్లీషు QWERTY కీ బోర్డుతో నేర్చుకోవడం, ఒకే వ్యాసములో ఇంగ్లీషు వాడాలంటే కష్టము. ఐతే నేర్చుకున్న తరువాత టైపు త్వరగా చేయవచ్చు.

రకాలు

ఉఛ్ఛారణా కీ బోర్డు (Phonetic Keyboard)( ఇంగ్లీషు (రోమన్) అక్షరాలతో తెలుగు రాయుటకు కీ బోర్డు)[<small>మార్చు</small>]

దీనిలో ఒకటి లేక ఎక్కువ ఇంగ్లీషు అక్షరాల సమూహానికి ఒక తెలుగు అక్షరము జత చేయబడుతుంది. అ ఇంగ్లీషు అక్షరాల సమూహము నొక్కినపుడు ప్రత్యేక సాప్టువేరు సహయంతో తెలుగు అక్షరాల కోడ్ కి మార్చబడి బద్రపడచబడుతుంది. ఉదాహరణకి
క అని రాయటానికి ka నొక్కాలి.
ఖ అని రాయటానికి kha లేక Ka నొక్కాలి

ఇది ఇంగ్లీషు తెలిసినవారు కొద్ది పాటి సమయములో నేర్చుకోవచ్చు. ఒకే వ్యాసములో ఇంగ్లీషు కూడా వాడవలసినపుడు కీ బోర్డు మారదు కాబట్టి సులభము గా వుంటుంది. ఏ కంప్యూటర్ లో నైనా ఇంటర్ నెట్ లో స్క్రిప్టు ద్వారా దీనిని వాడుకోవచ్చు. విక్షనరీ లో తెలుగు వ్యాసాలు రాయటానికి కూడా వాడుతున్నారు.

రకాలు

వీటిలో కొద్ది తేడాలున్నాయి.[1]

సంకర (ఊహానుగత) కీ బోర్డు[<small>మార్చు</small>]

దీనిలో మిగతా రెండు రకాల కీ బోర్డుల మంచి లక్షణాలు కలిసి వున్నాయి. ఇది ఇంగ్లీషు తెలిసినవారు కొద్ది పాటి సమయములో నేర్చుకోవచ్చు.

రకాలు

ఇతర రకాల కీ బోర్డు[<small>మార్చు</small>]

డిటిపి రంగంలో ఏపిల్ కంప్యూటర్ వాడుక మొదటలో ఎక్కువగా వుండేది. అప్పుడు కొన్ని రకాల కీ బోర్డులు వాడేవారు. వాటిలో ముఖ్యమైనవి

ఎంచుకోవడం ఎలా[<small>మార్చు</small>]

  • ఒక పరిశోధనలో[2], ఒక వ్యాసం టైపు చేయడానికి, తెలుగు అక్షరాల కీ బోర్డు కంటే, ఉఛ్ఛారణా కీ బోర్డు వాడినప్పుడు, 21-22 శాతం ఎక్కువ కీ నొక్కులు అవసరమవుతాయని తెలిసింది.
  • ఇంగ్లీషు టైవు చేయడం బాగా వచ్చి, తెలుగు టైపు అరుదుగా చేసేవారు, ఇతర భారతీయ భాషలు పెద్దగా తెలియని వారు, ఉఛ్ఛారణా కీ బోర్డు వాడటం మంచిది.
  • టైవు చేయడం కొత్త గా మొదలెట్టే వారు, తెలుగు టైపు ఎక్కువగా చేసేవారు , ఇతర భారతీయ భాషలలోకూడా ముందు ముందు టైపు చేద్దామనేకోరిక కలవారు తెలుగు అక్షరాల కీ బోర్డుని వాడటం మంచిది.

టైపు నేర్పటానికి సహాయం[<small>మార్చు</small>]

టైపు నేర్పటానికి కొన్ని సహాయ పరికరాలు [3] [4] [5] వున్నాయి.

ఇవీ చూడండి[<small>మార్చు</small>]

మూలాలు[<small>మార్చు</small>]

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=కీ_బోర్డు&oldid=966394" నుండి వెలికితీశారు