గుడ్లగూబలు

విక్షనరీ నుండి
  1. గుడ్లగూబ యొక్క బహువచన రూపం.