చర్చ:అంగుళిత్రము, అంగుళిత్రాణము

ఈ పేజీ లోని కంటెంటులకు ఇతర భాషలలో మద్దతు లేదు.
విక్షనరీ నుండి

రెండు వేరు వేరు పేజీలను తయారుచేయండి.Rajasekhar1961 (చర్చ) 07:25, 15 ఆగష్టు 2012 (UTC)