తమిళము

విక్షనరీ నుండి
తెలుగు తమిళం
నవీన நவீன
పలు பல
గణితము கணிதம்
అక్కా அக்கா
అంగము அங்கம்
వర్ణము வர்ணம்
అంగడి அகண்டி

తెలుగు-తమిళం

క్రొత్త వ్యాసం


తమిళ అక్షరమాల[<small>మార్చు</small>]

,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,

నిఘంటువు[<small>మార్చు</small>]

 • அகக்கமலம்=ఆకమలం
 • அகங்கரிப்பு=అహంకారం
 • அகண்டதீபம்=అఖండ దీపం
 • அகண்டவடிவம்=అఖండ రూపం
 • அகண்டிதமூர்த்தி=అఖండ రూపం
 • அகதி=శరణార్ధుడు
 • அகத்தி=అవిశ
 • அகத்தியன்=అగస్తుడు
 • அகன்ற=విశాలమైన
 • அகப்படல்=కనిపించు
 • அகப்படுத்து=కనిపించేలా చేయు
 • அகராதி=నిఘంటువు
 • அகற்று=తీసివేయు
 • அகலம்=విశాలం
 • அகளங்கன்=కంళంకము లేని వాడు.
 • அகங்காரம்=అహంకారం
 • அகங்காரி=అహంకారి
 • அகண்டாகாரம்=అఖండాకారం
 • அகண்டிதம்=అఖండితం.
 • அகத்திக்கீரை=అవిశాకు
 • அகம்=అహం
 • அகம்மியம்=అగమ్యం
 • அகற்றம்=తీసివేయు
 • அகற்றுதல்=తీసివేయుట
 • அகளங்கமூர்த்தி=అకళంకమూర్తి
 • அகக்கண்=అంతర్దృష్టి
 • அகங்கரித்தல்=అహంకరించు
 • அகங்காரவிர்த்தி=అహంకారవృద్ధి.
 • அகண்டஞானம்=అఖండ జ్ఞానం.
 • அகரம்=అగ్రహారం.
 • அகாரணம்=ఆకారణం.
 • அகாரியம்=ఆకార్యం
 • அகிலலோகம்=అఖిలలోకం
 • அகிலாண்டநாயகி=అఖిలాండనాయకి.
 • அகோராத்திரம்=అహోరాత్రి
 • அக்கம்பக்கம்=ఇరుగు పొరుగు
 • அக்கினி=అగ్ని
 • அக்கினிசாந்தி=అగ్నిశాంతి
 • அக்கினிச்சட்டி=అగ్నిచట్టి
 • அக்கினிபரித்தியாகம்=అగ్నిపరిత్యాగం
 • அக்கினிபீசம்=అగ్నిపరీక్ష
 • அக்கினிபூ=అగ్నిపూవు
 • அக்கினிப்பிரவேசம=అగ్నిప్రవేశం
 • அக்கினிமந்தசுரம்=అగ్నిమణందజ్వరం
 • அக்கினிமாந்தம்=అగ్నిమందం
 • அக்கினிமுகம்=అగ్నిముఖం
 • அக்கினியாகாரம்=అగ్నియోగం
 • அக்கினிலிங்கம்=అగ్నిలింగం
 • அக்கிரகாரம்=అగ్రహారం
 • அக்கிரதாம்பூலம்=అగ్రతాంబూలం
 • அக்கிரபூசை=అగ్రపూజ
 • அக்கிராசனம்=అగ్రాసనం
 • அக்குள்=చంక
 • அக்ரஹாரம்=అగ్రహారం
 • அகாதம்=అగాధం
 • அகாருண்ணியம்=అకారుణం
 • அகாலம்=అకాలం
 • அகிலாங்கம்=అఖిలాంగం
 • அகிலாண்டம்=అఖిలాండం
 • அகீர்த்தி=అకీర్తి
 • அகோரதந்திரம்=అఘోర తంత్రం
 • அக்கரை=శ్రద్ధ
 • அக்கரை
 • அக்கறையின்மை=శ్రద్ధ లేమి
 • அக்கா=అక్కా
 • அக்காமார்=అక్కలు
 • அக்காள்=అక్కగారు
 • அக்கினி நட்சத்திரம்=అగ్నినక్షత్రం
 • அக்கினிதிசை=
 • அக்கினிப்பிழம்பு=అగ్నిజ్వాల
 • அக்கினிமந்தம்=అగ్నిమందము
 • அக்கினிமூலை=ఆగ్నేయం
 • அக்கிரகண்ணியன்=అగ్రగణ్యుడు
 • அக்கிரமம்=అక్రమం
 • அக்ரூட் பருப்பு=అక్రూట్ పప్పు
 • அகஸ்மாத்து=అగస్మాత్తు

ఇతరాలు[<small>మార్చు</small>]

"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=తమిళము&oldid=955002" నుండి వెలికితీశారు