తెలుగు-తమిళం

విక్షనరీ నుండి

[<small>మార్చు</small>]

 1. అల-அலை
 2. అంగము-அங்கம்
 3. అంగీ-அங்கி
 4. అంగుళము-அங்குலம்
 5. అగ్ని-அக்கினி
 6. అన్న-அண்ணன்
 7. అధిక-அதிக
 8. అధికారము-அதிகாரம்
 9. అతిశయము-அதிசயம்
 10. అత్తిపండు-அத்திப்பழம்
 11. అత్యావశ్యము-அத்தியாவசிய
 12. అనాగరికము-அநாகரிகம்
 13. అనాగరికం-அநாகரிகம்
 14. అనుసరి-அனுசரி
 15. అనుభవము-அனுபவம்
 16. అనుమానము-அனுமானம்
 17. అనాస-அன்னாசி
 18. ఆగ్నేయ మూల-அக்கினி மூலை
 19. అగ్రహారము-அக்ரஹாரம்
 20. అక్కడ-அங்கே
 21. అశ్విని-அசுவினி
 22. అడుగున-அடியில்
 23. అట్ట-அட்டை
 24. అణువు-அணு
 25. అధరము-அதரம்
 26. అధికము-அதிகமாக
 27. అధికారి-அதிகாரி
 28. అధిపతి-அதிபர்
 29. అదృష్టము-அதிர்ஷ்டம்
 30. అదు-அது
 31. అత్యావశ్యము-அத்தியாவசியம்
 32. అంతరంగము-அந்தரங்கம்
 33. అనుకూలం-அனுகூலம்
 34. అంగలార్చు-அங்கலாய்ப்பு
 35. అక్కడ-அங்கு
 36. అసహ్యము-அசங்கியம்
 37. అష్టావధాని-அட்டாவதானி
 38. అట్టపెట్టె-அட்டைப்பெட்டி
 39. అధికము-அதிகம்
 40. అధ్యాయము-அத்தியாயம்
 41. అత్త-அத்தை
 42. అంతస్తు-அந்தஸ்து
 43. అనుభవశాలి-அனுபவசாலி
 44. -அந்த
 45. అనుమతి-அனுமதி

[<small>మార్చు</small>]

 1. ఆసనం-ஆசனம்
 2. ఆచార్యుడు-ஆசாரியன்
 3. ఆశ్రమం-ஆசிரமம்
 4. ఆశీర్వాదం-ஆசீர்வாதம்
 5. ఆసుపత్రి-ஆசுப்பத்திரி
 6. ఆచారి-ஆச்சாரி
 7. ఆదరణ-ஆதரவு
 8. ఆధారం-ஆதாம்
 9. ఆది-ஆதி
 10. ఆత్మ-ஆத்மா
 11. ఆపద-ஆபத்து
 12. ఆఫీస్-ஆபீஸ்
 13. ఆపిల్-ஆப்பிள்
 14. ఆయుధం-ஆயத்தம்
 15. ఆయుర్వేదం-ஆயுர்வேதம்
 16. ఆరోగ్యం-ஆரோக்கியம்
 17. ఆరుదల-ஆறுதல்
 18. ఆలయం-ஆலயம்
 19. ఆలింగనం-ஆலிங்கனம்
 20. ఆలోచించు-ஆலோசி
 21. ఆషాఢభూతి-ஆஷாடபூதி
 22. ఆస్థికం-ஆஸ்திகம்
 23. ఆకాశం-ஆகாயம்
 24. ఆంగ్లం-ஆங்கிலம்
 25. ఆచారం-ஆசாரம்
 26. ఆశ-ஆசை
 27. ఆడంబరం-ஆடம்பரம்
 28. ఆక్షేపం-ஆட்சேபம்
 29. ఆదాయం-ஆதாயம்
 30. ఆత్రం-ஆத்திரம்
 31. ఆధిక్యత-ஆதிக்கம்
 32. ఆత్మ-ஆன்மா
 33. ఆభరణం-ஆபரணம்
 34. ఆయుషు-ஆயுள்
 35. ఆయుషుకాలం-ஆயுட்காலம்
 36. ఆరంజ్ పండు-ஆரஞ்சுப்பழம்
 37. ఆరవారం-ஆரவாரம்
 38. హార్మోనియం-ஆர்மோனியம்
 39. ఆలివ్ పండు-ஆலிவ் பழம்
 40. ఆలోచించుట-ஆலோசித்தல்
 41. ఆహారం-ஆகாரம்
 42. ఆసామి-ஆசாமி
 43. ఆశ్చర్యం-ஆச்சரியம்
 44. ఆజానుబాహువు-ஆஜானுபாகு
 45. ఆట-ஆட்டம்
 46. ఆధారం-ஆதாரம்
 47. ఆదిత్యుడు-ஆதித்தன்
 48. ఆనందం-ஆனந்தம்
 49. అభాసం-ஆபாசம்
 50. ఆయుధం-ஆயுதம்
 51. ఆరంభం-ஆரம்பம்
 52. ఆవేశం-ஆவேசம்
 53. ఆస్థి-ஆஸ்தி
 54. ఆస్థికం-ஆஸ்திகம்
 55. ఆస్ట్రేలియా-ஆஸ்திரேலியா
 56. ఆస్తమా- ஆஸ்துமா

[<small>మార్చు</small>]

 1. ఇక్కడ-இங்கு
 2. ఇడ్లి- இட்லி
 3. ఇతిహాసము- இதிகாசம்
 4. ఇదిగో- இதோ
 5. - இந்த
 6. - ரகசியம்
 7. -ரசாயனம்
 8. -ரதம்
 9. -ரத்தம்
 10. -ராசி
 11. -மண்டலம்
 1. -லட்சியம்
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

 1. గణితము-கணிதம்

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

 1. నక్షత్రం-நட்சத்திரம்

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

மூலை

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

 1. రుచి-ருசி
 2. రోమముரோமம்
 3. రాణి-ராணி
 4. రాజా-ராஜா
 5. రాత్తిరి-ராத்திரி
 6. రక్తము-ரத்தம்

[<small>మార్చు</small>]

 1. లక్ష్యము-லட்சியம்

[<small>మార్చు</small>]

 1. వరుస-வரிசை
 2. వదంతి-வதந்தி
 3. వంశము-வம்சம்
 4. వరదక్షణ-வரதட்சணை
 5. వర్షము-வருஷம்
 6. వర్ణము-வர்ணம்
 7. వాహనము-வாகனம்
 8. విక్షనరీ-விக்சனரி
 9. విమానము-விமானம்
 10. వివాహము-விவாகம்
 11. విషము-விஷம்
 12. విశేషము-விசேஷம்
 13. విపత్తు-விபத்து
 14. విజ్ఞాని-விஞ்ஞானி
 15. వ్యాధి-வியாதி
 16. వ్యవసాయము-விவசாயம்
 17. వివాహరద్దు-விவாகரத்து
 18. విష్ణు-விஷ்ணு
 19. విజయము-விஜயம்
 20. విభూతి-விபூதி
 21. వ్రతము-விரதம்
 22. విరోధి-விரோதி
 23. వ్యవసాయి-விவசாயி
 24. వైద్యము-வைத்தியம்

இதயம் இதிகாசம் இட்லி இனாம்

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]

క్ష[<small>మార్చు</small>]

[<small>మార్చు</small>]