నెయ్యములు

విక్షనరీ నుండి
  1. నెయ్యము యొక్క బహువచన రూపం.