నేత్రములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నేత్రము యొక్క బహువచన రూపం.