పుణ్యములు

విక్షనరీ నుండి
  1. పుణ్యము యొక్క బహువచన రూపం.