ప్రమాణములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రమాణము యొక్క బహువచన రూపం.