భాగ్యములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. భాగ్యము యొక్క బహువచన రూపం.